drift1

Stressfri IT - vi gjør hverdagen enklere

DRIFT OG VEDLIKEHOLD – STRESSFRI IT

Bridge IT tilbyr og leverer komplette IT-løsninger som sørger for at du har en velfungerende og effektiv IT-infrastruktur.

 

Du vil spare din bedrift for drifts-/investeringskostnader og frigjøre ressurser til egen kjernevirksomhet. Med våre løsninger kan du være trygg på at systemene alltid er tilgjengelige og all data/informasjonsflyt er ivaretatt. Våre løsninger omfatter hele IT- plattformen. Alt fra klient, nettverk, servere, lagring samt digitale skjerm- og møteromsløsninger. Med rett programvare vil helheten bli fullstendig.

 

Bridge IT leverer nødvendige sikkerhetsløsninger for å beskytte virksomhetens informasjons- og IT-systemer. Dersom du ikke ønsker å drifte et eget fysisk datarom, kan vi ta ansvar for driften av hele eller deler av datarommet.

 

  • Rack
  • Server
  • Lagring (tar høyde for økende datamengder)
  • Nettverks-switcher
  • Brannmur og andre sikkerhets- og aksessløsninger
  • Backup
  • UPS, batteribackup
  • Virtualisering, operativsystem og overvåking
  • Beredskapsplan
  • Reduntante systemer for fysisk sikring, kjøling og strømtilførsel