sikkerhet

Sikker IT - det handler om ansvar

SIKKERHET

Bridge IT tar sikkerhet på alvor og tilbyr tilpassede løsninger som sikrer nettverket mot datainntrengning og risk for informasjonstap. Vårt driftssenter består av seneste teknologi og all data blir lagret i Norge.

 

Bridge IT har fokus på følgende:

 • Brannmur
 • Anti-malware
 • Kryptering
 • Backup
 • Patching
 • Autentisering
 • Overvåking
 • Sikring av mobile enheter

 

 

Virtuell sikkerhet

 

Bridge IT har spisskompetanse på sikkerhet i virtuelle miljøer og tilbyr produkter som er gunstige både fra et sikkerhets-, ytelse- og kostnadsperspektiv.

 

Data-/ IT-sikkerhet eller Informasjonssikkerhet er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 

 • Konfidensialitet – Sikre at informasjonssystemer og data kun er tilgjengelig for de som skal ha aksess/tilgang.
 • Integritet – Sikre at informasjonssystemer og data er riktige, gyldige og fullstendige.
 • Tilgjengelig – Sikre at informasjonssystemer og data er tilgjengelig innenfor de krav og regler som er fastsatt.

 

Det er virksomhetens mål, arbeidsprosesser og regelverk som avgjør sikkerhetskravene. Formålet er å iverksette effektive og relevante tiltak med tilgang til informasjon og ønsket grad av sikkerhet i forretnings- og virksomhetsprosessene.