skytjenester2

Kommunikasjon, samarbeid og tilgang med sikkerhet i fokus

Bridge Hosted Solutions – tilpassede skyløsninger for din bedrift

Tidene forandrer seg og nye utfordringer dukker stadig opp. Dette gjør at flere medarbeidere har behov for fleksibilitet og tilgang til informasjon, uansett hvor de måtte befinne seg. Graden av tilgjengelighet øker og mobilitet er et krav. Behovet for å utveksle informasjon med kunder og samarbeidspartnere, ofte med bruk av eget datautstyr, kan derfor være med på å øke risikoen for infeksjon av ondsinnet kode. De interne IT-rutiner blir ofte satt under stort press for å sikre informasjonssikkerheten og klientutstyret.

 

Bridge IT leverer en fremtidsrettet og fullverdig bransjeløsning hvor man leier en desktop løsning der alle fagapplikasjoner ligger. Denne løsningen er skybasert og tilrettelagt for full mobilitet. Hver bruker får tildelt egen desktop med applikasjonene som man har tilgang til. Løsningen er tilgjengelig fra PC/Mac, Nettbrett, Smart Telefoner, Tynneklienter og WEB.
 
Vårt fokusområde er brukervennlighet og at alle skal ha en felles plattform der brukergrensesnittet skal være likt for alle i samme organisasjon. Løsningen inkluderer fellesområde, privatområde, daglig backup samt kryptert kommunikasjon. Her kan organisasjonen enkelt bestemme hvem som skal ha tilgang og man kan legge til eller fjerne brukere etter behov. Løsningen er skalerbar og kan vokse i felleskap med selskapet. På denne måten kan man flytte alle lokale tjenester som kjører på interne servere over til en full skyløsning.
 

Bridge IT – skytjenester vil forenkle IT- hverdagen betraktelig.  Våre løsninger bygger på samordnet kommunikasjon som gir de ansatte større fleksibilitet og muligheten til å jobbe mer produktivt og lønnsomt, med sikkerhet i fokus. De ansatte kan fokusere på rett arbeidsoppgaver med en effektiv og forutsigbar arbeidsdag.

 

Vi tilbyr skreddersydd hosting for dine applikasjoner og behov. Alt fra økonomiprogrammer, CRM (Customer relationship management), styringssystemer, tegneprogram, FTP-server (File Transfer Protocol) eller andre tilsvarende applikasjoner.

 

Med kontinuerlig backup sørger  Bridge IT for at alle dine data blir ivaretatt på våre servere.

 

Online Backup

Vi tilbyr Online Backup via vår samarbeidspartner.

 

Online backup er i utgangspunktet en metode for offsite datalagring der dokumenter, filer, mapper eller til og med hele innholdet på en harddisk regelmessig blir sikkerhetskopiert på en ekstern server.

Bridge Hosted Exchange

Vi tilbyr våre kunder en fleksibel og sikker epostløsning med Microsoft Exchange 2013.

Ved å bruke vår epost løsning, er din epost alltid tilgjengelig. Les, skriv, sett opp avtaler i kalender fra din telefon, nettbrett, via web eller fra Outlook-klient på din PC. Forandringer du gjør via en enhet speiles automatisk over til dine andre elektroniske enheter.

Bridge Hosted Sharepoint

SharePoint er et virkemiddel for å oppnå effektivitet og forutsigbarhet i arbeidsdagen, som gjør det enklere for medarbeiderne å jobbe sammen og dele informasjon.

 • Samarbeid bedre med effektiv deling av filer, lister, kalender og prosjektstatus
 • Oversiktelig struktur på dokumenter
 • Full kontroll på møter, agenda og innhold

Bridge Hosted Lync

Lync er et samarbeidsverktøy som lar de ansatte jobbe sammen uansett hvor de måtte befinne seg, slik at man kan effektivisere kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjonen.

Både organisasjonen og den enkelte medarbeider blir langt mer fleksibel, og Lync bidrar til å utnytte ressursene bedre og gjøre det enklere å søke opp ekspertise, innhente kompetanse og besvare henvendelser.

Med Lync kan du:


 • Ringe
 • Chatte
 • Få informasjon om tilstedeværelse
 • Dele filer
 • Holde presentasjoner
 • Arrangere nettmøter
 • Holde videomøte
 • Lage video