Digitalisering

Et av våre konkurransefortrinn er at vi er dyktige på å se helhetsbildet –  digitalisering ovenfra og ned. Våre digitaliseringsprosjekt starter på toppnivå og vi tegner opp organisasjonskartet. Vi jobber med å forstå alle strukturer og prosesser slik at vi kan effektivisere og automatisere, samt sikre kvalitet i alle ledd.

Digitalisering – et middel til målet

digitalisering

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et tiltak for å oppnå mer effektive og velfungerende prosesser, som igjen kan sørge for økt trivsel, økt kvalitet i leveranser og bedre lønnsomhet.​

Ved digitalisering, automatisering og tilretteleggelse for en optimal IT-drift vil virksomheten spare drifts-/investeringskostnader, samt frigjøre ressurser til egen kjernevirksomhet. ​

Vi går igjennom hele virksomhetsprosessen og du kan være trygg på at systemene alltid er tilgjengelige og all data-/informasjonsflyt er ivaretatt. Våre løsninger omfatter hele IT-plattformen: alt fra klient, nettverk, servere, lagring, samt digitale skjerm og møteroms-løsninger. Med rett programvare vil helheten bli fullstendig

Bridge IT leverer nødvendige sikkerhetsløsninger for å beskytte virksomhetens informasjons- og IT-systemer. Dersom du ikke ønsker å drifte et eget fysisk datarom, kan vi ta ansvar for driften av hele eller deler av datarommet.

 • Rack​
 • Server​
 • Lagring (tar høyde for økende datamengder)​
 • Nettverks-switcher​
 • Brannmur og andre sikkerhets- og aksessløsninger​
 • Backup​
 • UPS, batteribackup​
 • Virtualisering, operativsystem og overvåking​
 • Beredskapsplan​
 • Reduntante systemer for fysisk sikring, kjøling og strømtilførsel​

Se hvordan vi jobber med digitalisering sammen med BAS

Digitalisering – Prosessen steg for steg

Vi sørger for en ryddig prosess og god kommunikasjon fra start til slutt.

Forste kontakt

1. Første kontakt​​

Våre teknikere kontakter deg for å sikre at lisens og løsning vil dekke dine nåværende og fremtidige behov. Sammen setter vi opp en plan for implementering og opplæring​​.

Ta en prat med Andreas om digitalisering

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Andreas Grimsgaard
Ingen varsling